Logo maraton
3. ročník Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava 24.09.2017

Informácie o Národnom maratóne Bratislava-Devín-Bratislava, ktorý sa uskutoční 24.9.2017 v disciplínach, štvrťmaratónu/10.km, 548,75 m polmaratónu 21 km,97.5 m/, maratónu 42 km 195 m/.

Organizátor.

Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava,

Strečnianská 3, 85105 Bratislava, tel.:/ +421 2 6385912/

E-mail: narodnymaraton956@gmail.com www.maratonbdb.sk

Registrácie: Všetky disciplíny prostredníctvom registrácie- budete presmerovaný na registračný formulár podujatia na stránke partnera behej.com. Ich stránka je www.behej.com.

Organizátor si vyhradzuje právo zastaviť registráciu po prekročení počtu účastníkov.

ŠTARTOVNÉ

  Maratón jednotlivci Takmer štvrťmaratón 10 km Polmaratón
Do 19.9.2017  19 EUR  9 EUR  15 EUR

23.9.2017 štartovné uhradené v hotovosti v Oáze/Petržalka/ pri jazere Draždiak v Bratislave, oproti Nemocnice Antolská v Bratislave je pre 10 km -12 EUR, pre polmaratón 18, pre maratón 21 EUR. V čase od 17.00 hod- 19.00 hod

V deň štartu 24.9.2017 je možné uhradiť štartovné na mieste štartu a cieľu v Devíne za príplatok 5.-EUR v čase od 07.30 hod- do 08.00 hod.

Kontrola registrácie

Výška štartovného je závislá od dátumu platby, nie od dátumu zaslania prihlášky.

Registráciu a platbu štartovného si môžete skontrolovať v zozname prihlásených pretekárov od 20.09.2017.

Za chybné uvedené údaje vo Vašej prihláške organizátor nezodpovedá.

Možnosti platby:

do 19.9.2017

1.online v slovenskom jazyku cez ,,Registráciu! Budete presmerovaný na registračný formulár podujatia na stránke nášho partnera www.behej.com.

Po 19.9.2017 bude možné uhradiť zvýšené štartovné iba v hotovosti  23.09.2017 v Reštaurácii Oáza v Petržalke a v deň štartu 24,IX,2017 v Devíne na mieste štartu a cieľu.

23.9.2017 štartovné uhradené v hotovosti v Oáze/Petržalka/ pri jazere Draždiak v Bratislave, oproti Nemocnice Antolská v Bratislave je pre 10 km -12 EUR, pre polmaratón 18, pre maratón 21 EUR. V čase od 17.00 hod- 19.00 hod

V deň štartu 24.9.2017 je možné uhradiť štartovné na mieste štartu a cieľu v Devíne za príplatok 5.-EUR v čase od 07.30 hod- do 08.00 hod.

Vystúpiť treba na konečnej autobusov č.94 a č.68./Holičská ul/ Z Hlavnej stanice autobusom č.93. Pri Draždiaku stoja autobusy č. 99 a č. 95.

Doklad o zaplatení štartovného, voucher si uschovajte a prineste so sebou na prezentáciu.

Bankový účet

Názov účtu: Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava-

Č.účtu:0635 358 006/0900

Variabilný symbol : dátum narodenia vo forme ddmmrr/ príklad:28.9.1958=280958/

V popise platby uveďte meno účastníka/kov ya ktorých štartovné uhrádzate a za akú disciplínu.

V prípade, že hradíte štartovné jedným prevodom za viacerých pretekárov, informujte o tom e-mailom /narodnymaraton956@gmail.com.

V prípade platby zo zahraničia uveďte číslo Bankového účtu v tvare:

IBAN: SK35 0900 0000 0006 3535 8006, SWIFT: GIBASKBX

PROPOZÍCIE


Organizátor


Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava

Strečnianska 3, 851 05 Bratislava, Tel.. (+421 2) 638 5912
E-mail: narodnymaraton956@gmail.com


TRAŤ

Štart a cieľ všetkých kategórii behov, 10 km, polmaratón a maratón je Na Slovanskom nábreží v MČ Devín v Bratislave 24.septembra /v nedeľu/ o 9.00 hod na chodníku pre chodcov pri budove Majáku. Po ľavej strane chodníka pre chodcov budú mať bežci nástupište a výstupište výletných lodí na Dunaji v Devíne /neďaleko je Reštaurácia Srnčík.Po pravej strane majú bežci cyklochodník pre cyklistov. Na tomto mieste je j aj 1 /prvá/ otočka závodu v polmaratóne a maratóne. Beží sa od miesta štartu k začiatku parkoviska pod Hradom Devín.Bežci vbiehajú na cyklochodník, ktorý meria cca  700 metrov.Po ľavej strane majú Reštauráciu u Rytiera. Účastníci behu bežia až na koniec cyklochodníka, ktorý sa nachádza pred vstupom na  verejnú komunikáciu -Kremeľskú ulicu v MČ Devín v Bratislave a zastávky MHD Morava. Tu je aj druhá otočka pretekov. Bežci bežia naspäť po cyklochodníku až na koniec cyklochodníka, prejdú cez koniec parkoviska pod Hradom Devín. Pokračujú širokým chodníkom pre chodcov na Slovanskom nábreží až do cieľa, kde sa zároveň nachádza 2 otočka pretekov. Absolvovanie 2 otočiek je jeden okruh.1 okruh meria 2637,1875 m= 2 km, 637 m,18 cm... Štvrťmaratónci bežia 4 okruhy. Polmaratónci bežia  8 okruhov. Maratónci bežia 16 okruhov. Trať bola premeraná kolieskovým meračom vzdialeností s analógovým počítadlom, ktorý sa používa aj pri dopravných nehodách, ale i pri meraní oblúkov PaedDr. Jaroslavom Sopuchom a Gustávom Erdelským 18.09.2017.
Beží sa v krásnom bezprašnom prostredí popri Dunaji s výhľadom do Rakúska. Trať je bez prevýšenia.Cyklochodník na základe žiadosti o povolenie zvláštneho užívania komunikácie,. bude na základe rozhodnutia primátora hl..SR a KRPZ DI Bratislavy využívaný počas nášho podujatia na iný  účel ako na cyklistiku.  Cyklochodník bude  uzatvorený pre cyklistov 24.septembra 2017 od 9.00 hod do 15.00 hod.V tom čase sa bude konať na cyklochodníku časť nášho podujatia pre bežcov.. Druhá časť pretekov bude prebiehať na peknom Slovanskom nábreží s výhľadom na plávajúce lode po Dunaji.

Štart a cieľ pre všetky kategórie
24.09.2017 na Slovanskom nábreží v Mestskej časti Devín Bratislava o 9.00 hod. Podujatie bude ukončené o 15.00 hod.

Časový limit:

Polmaratón: 3,5 hod.

Maratón: 6 hodín

Preteky budú ukončené 24.09.o 15.OO hod.

Vekový limit:

Všetky disciplíny od 18 rokov

Kategórie:

Maratón

MUŽI

ŽENY

MH

ZH

M40

Ž40

M50

Ž50

Štvrťmaratón,polmaratón,

Občerstvenie a cieľový servis
 
Na  cca 3 km bezprašnom krásnom okruhu pri Dunaji sa budú nachádzať 2 občerstvovacie  stanice s vodou, iontovýmn nápojom, ribezlovým muštom, jednohubkami, ovocím, nealko pivom
 
Po dobehnutí do cieľa každému účastníkovi bude  poskytnutý nealkoholický nápoj a občerstvenie. Bude bezplatná degustácia ribezlového vínka a chuťovky.
Vyhlásenie výsledkov bude v Reštaurácii u Rytiera v Dedvíne.
 
Odmeny získavajú prví traja muži a tri ženy v hlavnej kategórii. V kategórii M 40, M50 a Ž40 a Ž50 prví traja muži a prvé tri ženy v kategórii, za predpokladu, že v danej kategórii dobehli do cieľa minimálne 3 úščastníci
 
Všetci účastníci dostanú účastnícky diplom a účastnícku medailu. Organizátor negarantuje účastnícku medailu prihláseným , ktorí neuhradia štartovné do 19.09.2017.
 
Meranie časov
Elektronicky.  Bez čípu pri elektronickom meraní nebude Váš výkon vyhodnotený.

Prihlásení pretekári po potvrdení registrácie,si vytlačia, podpíšu a prinesú na pretek:

Vyhlásenie pretekára o súhlase s podmienkami podujatia-agrement to the terms and conditions

.Podmienky som si prečítal a rozumiem im a súhlasím s nimi

Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.

Čestne prehlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý, preto dobrovoľne uvedené podpisujem.

Meno a priezvisko, dátum narodenia. Bydlisko Podpis č. op.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting