Logo maraton
3. ročník Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava 01.09.2017

Informácie o Národnom maratóne Bratislava-Devín-Bratislava, ktorý sa uskutoční 1.9.2017 v piatok- v štátny sviatok v disciplínach, štvrťmaratónu/10,5 km/, polmaratónu 21 km/, maratónu 42 km 195 m/, štafety 2 x 21 km, 4 x 10,5km.

Organizátor.

Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava,

Strečnianská 3, 85105 Bratislava, tel.:/ +421 2 63835912/

E-mail: narodnymaraton956@gmail.com www.maratonbdb.sk

Registrácie: Všetky disciplíny prostredníctvom registrácie- budete presmerovaný na registračný formulár podujatia na stránke partnera behej.com. Ich stránka je www.behej.com.

Organizátor si vyhradzuje právo zastaviť registráciu po prekročení počtu účastníkov.

ŠTARTOVNÉ

štvrťmaratón

Do 31.01.2017 - 10 EUR

Do 30. 04.2017 - 12 EUR

Do 15.08.2017 - 16 EUR

POLMARATÓN – MARATÓN, 2 členná štafeta maratónu na 2x 21 km a 4 členná štafeta maratónu 4 x 10, 5 km

Do 31.O1.2017- 25 EUR

Do 30.04.2017 - 28 EUR

Do 15.08.2017 - 30 EUR

2 členná štafeta maratónu

Do 30.04. 2017 - 40 EUR spolu

Do 15.08.2017 - 60 EUR spolu

4 členná štafeta maratónu

Do 30.04.2017 - 40 EUR spolu

Do 15.08.2017 - 60 EUR spolu

Kontrola registrácie

Výška štartovného je závislá od dátumu platby, nie od dátumu zaslania prihlášky.

Registráciu a platbu štartovného si môžete skontrolovať v zozname prihlásených pretekárov.. Vaše meno sa v zozname prihlásených bude uvedené až po úhrade štartovného.

Za chybné uvedené údaje vo Vašej prihláške organizátor nezodpovedá.

Možnosti platby:

do 15.08.2017

1.online v slovenskom jazyku cez ,,Registráciu! Budete presmerovaný na registračný formulár podujatia na stránke nášho partnera www.behej.com.

Po 15.08 2017 iba v hotovosti 31.8.2014 od 12.00 hod-20.00 hod v štvrtok v Reštaurácii Oáza v Bratislave-Petržalka, pri Jazere Veľký Draždiak, oproti Nemocnice Antolská v Bratislave.

Vystúpiť treba na konečnej autobusov č.94 a č.68./Holičská ul/ Z Hlavnej stanice autobusom č.93. Pri Draždiaku stoja autobusy č. 99 a č. 95.

Doklad o zaplatení štartovného, voucher si uschovajte a prineste so sebou na prezentáciu.

Bankový účet

Názov účtu: Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 832 37 Bratislava-

Č.účtu:0635 358 006/0900

Variabilný symbol : dátum narodenia vo forme ddmmrr/ príklad:28.9.1958=280958/

V popise platby uveďte meno účastníka/kov ya ktorých štartovné uhrádzate a za akú disciplínu.

V prípade, že hradíte štartovné jedným prevodom za viacerých pretekárov, informujte o tom e-mailom /narodnymaraton956@gmail.com.

V prípade platby zo zahraničia uveďte číslo Bankového účtu v tvare:

IBAN: SK35 0900 0000 0006 3535 8006, SWIFT: GIBASKBX

PROPOZÍCIE


Organizátor


Maratónsky klub Národného maratónu Bratislava-Devín-Bratislava

Strečnianska 3, 851 05 Bratislava, Tel.. (+421 2) 6383 5912
E-mail: narodnymaraton956@gmail.com


TRAŤ

Mestský okruh vedie mestkými časťami Staré Mesto, Karlová Ves, Devín, po cyklistickej ceste smerom na Devínsku Novú Ves a späť, s. obrátkou pri neďalekom Sandbergu. Beží sa v krásnom prostredí po asfaltovom povrchu. V r.2011 a2013 bola obmedzená doprava MHD.

Trať štvrťmaratónu, polmaratónu a maratónu aj štafiet vedie z Nábrežia armádneho generála L.Svobodu, Botanickú ulicu, Devínsku cestu, Slovanské nábrežie pod hrad Devín, pokračuje cez malú časť parkoviska , na cyklistickú cestu smerom na Devínsku Novú Ves po Kremeľskej ul., kde je cieľ pri neďalekom Sandbergu.

Pre štvrťmaratóncov na 10,5 km a obrátka pre bežcov v polmaratóne a maratóne.

Trať pretekov tam i späť vedie popri rieke Dunaj, ktoré poskytujú bežcom chládok.

Trať je takmer bez prevýšenia, nebeží sa do kopca po Kremeľskej ulici.

Bežci v polmaratóne absolvujú jeden okruh, bežci v maratóne 2 okruhy.

Preteky prebiehajú podľa pravidiel IAAF s úplným vylúčením dopravy po štarte a s obmedzením dopravy počas pretekov.

Trať meral certifikátor tratet IAAF/IAMS.

Organizátor nezabezpečuje odvoz členov štafiet na maratón a odvoz.


ŠTART

1.09.2017 piatok/ o 9.00 hod na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu v Bratislave (blízko FTVŠ) je spoločný pre všetky disciplíny.

Časový limit:

Polmaratón: 3,5 hod.

Maratón: 6 hodín

Preteky budú ukončené 1.09.o 15.OO hod.

Vekový limit:

Všetky disciplíny od 18 rokov

Kategórie:

Maratón

MUŽI

ŽENY

MH

ZH

M40

Ž40

M50

Ž50

M60

Ž60

M70

 

Štvrťmaratón,polmaratón,

Občerstvenie a cieľový servis

Vzhľadom na charakter trate /2x21 km/ sú občerstvovacie stanice budú na: 5,1 km, 9,9 km, 15,1 km, 21,1 km, 26,2 km, 31 km, 36,2k, 41,2 km.

Osviežovacie stanice s vodou v pohároch sa budú nachádzať medzi jednotlivýmim občerstvovacími stanicami.

Po dobehnutí do cieľa každému účastníkovi bude poskytnutý nápoj a občerstvenie v Hoteli Sorea-Regia., kde bude o 15 00 hod vyhlásenie výsledkov

Odmeny získajú prví traja muži a prvé tri ženy v hlavnej kategórii a prví 3 umiestnení vo všetkých ďalších kategóriách, uvedených vyššie, za podmienky, že v danej kategórii odštartovali minimálne 3 pretekári, resp.pretekárky.

Štvrťmaratón,polmaratón, štafetové behy maratónu, resp. štafety

odmeny získajú prví traja muži a prvé tri ženy v absolútnom poradí, za podmienky, že v disciplíne odštartovali minimálne 3 pretekári, , resp.pretekárky.

Všetci účastníci dostanú účastnícky diplom, účastnícku medailu, tričko,občerstvenie

Meranie časov

Časy budú merané systémom ChampionChip.Cz. Z tohto dôvodu je potrebné, aby mali všetci pretekári upevnený elektronický čip v šnurovaní obuvi. Pretekári dostanú čip spoločne so štartovým číslom oproti zálohe 5 EUR. Po odovzdaní čipu/okamžite po dobehnutí v priestore cieľa/ bude záloha vrátená.

Bez čipu nebude Váš výkon vzhodnotený.

Šatne a sprchy pre všetkých účastníkov

SOREA, Regia, Kráľovské údolie, Bratislava, oproti PKO. Pretekár si vloží svoje veci do prideleného igelitového vreca označeného štartovým číslom a vrece odloží do šatne.Prihlásení pretekári po potvrdení registrácie,si vytlačia, podpíšu a prinesú na pretek:

Vyhlásenie pretekára o súhlase s podmienkami podujatia-agrement to the terms and conditions

.Podmienky som si prečítal a rozumiem im a súhlasím s nimi

Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesiem plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.

Čestne prehlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý, preto dobrovoľne uvedené podpisujem.

Meno a priezvisko, dátum narodenia. Bydlisko Podpis č. op.

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting ľahko.